Vajay Kitti

Vajay Kitti

Olyan gazdag és színes életet választottam, amiben megtapasztalhattam a dolgok mélységeit és felszíneit egyaránt, amiben az öröm és a bánat, a szeretet és a harag, a boldogság és a csalódottság, a kötődés és a magány mind-mind helyet kaptak. Az önmagammal és az élettel vívott harcaim mindennaposak voltak, és kerestem azokat a válaszokat és megoldásokat, melyek elvezethetnek a valódi belső békéhez.  

Saját tapasztalataimat élve végig volt bennem egy keresés, egy örökös hiány és elégedetlenség. Hiába vágytam a boldogságra, saját elvárásaim csapdájába estem. Elképzeltem, hogy az életemnek milyennek kellene lennie, mitől lehetek majd boldog, kiegyensúlyozott, örömteli, de egyik történés sem hozhatta ezt el számomra. Az elképzelések többsége kudarcba fulladt, és nem értettem miért nem érek végre révbe, mit csinálok rosszul. 
 
Életem legfontosabb kérdése lett: miképpen lelhet az ember valódi békére? 
 
Számos élmény, zsákutca, és kudarc után feltárult előttem az egyszerű igazság. Olyan erőre és megértésre bukkantam magamban, ami a legnagyobb természetességgel járta át lényemet és életemet. 
 
Felismerve és megtapasztalva mindazt, ami a mögött van, amit érzünk, gondolunk, akár magunkról, akár másokról, akár a világról, a megértés függönye elkezdett egyre szélesebbre nyílni. 
 
A valódi természetünkre való ráébredést közvetítem olyan módon, hogy az a nyugati kultúrában nevelkedett, hétköznapi ember számára is kézzel fogható és érthető legyen. Azt vallom, ez a végső válasz és megoldás minden kérdésünkre és helyzetünkre. 
 
Ez a te valódi minőséged is, melyben ott van minden teljesség.

http://www.vajaykitti.hu/