Török Zoltán tréner, life és business coach, AMM terapeuta

Nyitottságom és érdeklődésem sokfelé sodort a témák tengerén. Mindig volt azonban néhány kikötő, ahová visszatértem és ahol időzve egy-egy témát mélyebben megismertem. Ezek a témák és bennük a tapasztalások azután, mint mozaik darabok kezdtek összeállni egy nagyobb képpé és megértéssé.
Ahogy a dolgok létrejönnek, kibontakoznak, fejlődnek, majd lassan megszűnnek: az Élet lüktetése.  Ahogy az élőlények élete, bármi más fizikai dolog , akár egy cég vagy projekt “élete” is mind-mind analógia a millióból, amely az Életről feltárul előttünk nap nap után. Minden történés a Létről mesél, az Élet megnyilvánulása különböző, színes formákban. Tréneri munkám mellett fontos kikötőm mások támogatása. Sok módszer, sokféle tapasztalás. Rájöttem, hogy minden változás  elsősorban belül dől el. Az úgynevezett támogató fő feladata az is, hogy segítsen információkkal, módszerekkel, de legfontosabb, hogy adjon teret. Őszinte, szeretetteljes teret, teremtsen bizalmi légkört a hozzámfordulók számára. Bizalom és szeretet csak az egységben van, a Létben/Istenben/Tudatban… (világnézet szerint), mint egyetemes lényeg egységében. Minden ide mutat, ha elég mélyre ásunk. Itt van a valódi Énünk. Az erről szóló első tudatos felismerésem és megélésem óta tudom, hogy elsődleges célom, hogy minél teljesebben a valódi Énem tudatossága által nyilvánuljak meg. Küldetésem pedig, hogy szelíd módon segítsek másoknak a felébredéshez és egy teljesebben megélt, boldogabb élethez vezető úton.