A Lét áramlása program bemutatása

  

„… De ki vagy, ha nem az elméd? A Tudat vagy, ahonnan az összes gondolat jön, azután visszatér, mint egy hullám, vagy fodrozódás. A Tudat vagy, amely sokkal nagyobb mint bármilyen gondolat, vagy a gondolatok összessége. Ezt a Tudatot akkor tapasztalod meg, amikor először, mint belső csendet megérinted.”

Eckhart Tolle (Forrás: Ki vagy Te? videó fordítás MOST Közösség Youtube oldal)

Kedves MOST Közösség Tagunk, Kedves Barátunk!

 

Örömmel értesítünk, hogy több tapasztalt tréner, illetve tanító együttes munkájával megalkottuk „A Lét áramlása” című, 2×1 napos programunk továbbfejlesztett változatát. Az alkotók a program megtartásában is mindannyian részt vesznek.

A megújított formában először két márciusi szombati napon, 11.-én és 18.-án megrendezendő interaktív programon végső célunk a teljes jelenlét terének megteremtése, belső igazi, valódi Énünk felfedezése. Élményekben, tapasztalásban gazdag folyamat lesz.

A részletes program megtekintése és a regisztráció itt lehetséges

A program első részében az Élet alaptermészetével és az emberi létformánk alapkérdéseivel foglalkozunk mintegy alapozásként, az elme általi megértést is szolgálva, valamint egyben az élmények befogadását segítve. Az interaktív előadásokon, beszélgetéseken túl játékos, egymással kapcsolódást teremtő, egységünkre ébresztő, néha meditatív programelemekkel terelünk szelíden. A napot Szilágyi Sándor (Manaman) csodás bells koncertje zárja.

A második napon még inkább a tapasztalás kerül előtérbe. Kezdünk a mindfulness, azaz a jelenlét tudatosság témájával, gyakorlati kipróbálással. Ezután a mostról, a jelenlétről, a tudatosságról, valamint a kapcsolódásról, egységről és a szeretetről szóló spirituális történetekkel, filmrészletekkel hangolunk tovább. A gyakorlatok egyre mélyebbre visznek önmagunkban, benne rejlik a felébredés lehetősége. Mód lesz a saját kérdések feltételére minden érintett fontos témában (pl. az idő természete, a most jelentősége, az egó működése, a jó és a rossz relatív jellege, félelmek, blokkok oldása, stb.) A programot rögzült, teljes kibontakozásunkat, valódi Énünk megélését hátráltató mintáinkat, blokkjainkat oldó, erőteljes modul zárja. Manaman koncertje itt is része lehet (tájékozódni érdemes!) a programnak. 

Programvezetőink a főbb modulok levezetésének sorrendjében:

 

 

Kutics Marianna, Quantum Balance tréner, tanácsadó

Lételemem a szabadság és a kíváncsiság. A létezés, a világ működése mögötti láthatatlan megismerése  iránt. Ez az érdeklődés indított el 1990 táján önismereti tréningekre,  így találkoztam különböző kultúrák szellemi útjaival, lélekgyógyító módszerekkel.

Megjártam a magam mélységeit és az ebből kivezető utat is. Megéltem leírhatatlan  spirituális élményeket, mint extázis, transz és a Csend, Önmagunk közvetlen megtapasztalása.

A hozzám fordulóknak elsősorban a kvantumszemlélet és a hawaii sámáni kultúra által tudok új nézőpontokat, támogatást adni a belső világunk felfedezése, az Ébredés útján.

 

Török Zoltán, tréner, life és business coach, AMM terapeuta

Nyitottságom és érdeklődésem sokfelé sodort a témák tengerén. Mindig volt azonban néhány kikötő, ahová visszatértem és ahol időzve egy-egy témát mélyebben megismertem. Ezek a témák és bennük a tapasztalások azután, mint mozaik darabok kezdtek összeállni egy nagyobb képpé és megértéssé.
Ahogy a dolgok létrejönnek, kibontakoznak, fejlődnek, majd lassan megszűnnek: az Élet lüktetése.  Ahogy az élőlények élete, bármi más fizikai dolog , akár egy cég vagy projekt „élete” is mind-mind analógia a millióból, amely az Életről feltárul előttünk nap nap után. Minden történés a Létről mesél, az Élet megnyilvánulása különböző, színes formákban. Tréneri munkám mellett fontos kikötőm a gyógyítás. Sok módszer, sokféle tapasztalás. Rájöttem, hogy minden gyógyulás  elsősorban belül dől el. Az úgynevezett gyógyító fő feladata az is, hogy segítsen információkkal, módszerekkel, de legfontosabb, hogy adjon teret. Őszinte, szeretetteljes teret, teremtsen bizalmi légkört a hozzáforduló öngyógyításához. Bizalom és szeretet csak az egységben van, a Létben/Istenben/Tudatban… (világnézet szerint), mint egyetemes lényeg egységében. Minden ide mutat, ha elég mélyre ásunk. Itt van a valódi Énünk. Az erről szóló első tudatos felismerésem és megélésem óta tudom, hogy elsődleges célom, hogy minél teljesebben a valódi Énem tudatossága által nyilvánuljak meg. Küldetésem pedig, hogy szelíd módon segítsek másoknak a felébredéshez és egy teljesebben megélt, boldogabb élethez vezető úton.

 

Csákvári Éva, tréner, segítő, esélyegyenlőségi szakértő

Kiemelkedni a probléma köréből, és új perspektívából látni, mi történik. Meglátni az aktuálisban az időntúlit. A művészet erejét segítségül hívni a Nagy Kérdések közelítésekor. Mindebben tudok partner lenni 🙂

 Amit a hétköznapok nem engednek meglátni, azt a művészet felfedi nekünk. Ebben a felfedezésben segítek, rámutatva a minket érintő kérdések örökérvényű és szép válaszainak megmutatásával. Fedezzünk fel együtt! 
 

 

Horváth Mónika, non-duális tanító

Már gyermekkoromban foglalkoztatott az a kérdés, hogy „ki vagyok én?”, de senki nem tudott rá választ adni nekem. Még a kérdésemet sem értették, mivel az akkori korra jellemzően nem igen támogatták az ez irányú érdeklődőket. Akkor még nem voltak olyan könyvek, filmek internet…, ami számomra elérhető lett volna, hogy megmutassa az utat a válasz felé. Minél előbb dolgozni akartam, de igazán sehol nem találtam a helyem. Azt éreztem, hogy az élet annál sokkal többet akar adni, mint azt, hogy éljem a hétköznapi emberek szokványos, gépies életét. Később a párkapcsolataimban megélt ismétlődő lelki fájdalmak és csalódások juttattak el újra ahhoz a kérdéshez ismét, hogy Ki vagyok én? Körülbelül 28 éves koromtól kezdtem mélyebben beleásni magam az ezotéria és a spiritualitás világába és ezzel elindultam az útkeresők rögös, kérdésekkel, elvárásokkal, csalódásokkal, felismerésekkel és tapasztalásokkal teli útján, ami közel 16 évig tartott. A családi lét és a gyermeknevelés megerősítette bennem azt a vágyat, hogy felismerjem, „ki vagyok én”. Az „útkeresés” a belső átalakulás megértését és az élet teljességének elfogadását szolgálta. Ma már nincsenek kérdések, félelmek, aggodalmak, elvárások, megfelelések, csak a tiszta áramlása és megélése a Létezésnek úgy, ahogyan az megmutatja magát a  Jelenléten keresztül a mindennapokban.

 

Vajay Kitti, kapcsolódás tréner

Olyan gazdag és színes életet választottam, amiben megtapasztalhattam a dolgok mélységeit és felszíneit egyaránt, amiben az öröm és a bánat, a szeretet és a harag, a boldogság és a csalódottság, a kötődés és a magány mind mind helyet kaptak. Ezeknek a tapasztalatoknak köszönhetem azt, hogy elindult bennem egy vágy, egy keresés, ami választ kívánt találni arra, hogy miképpen képes az ember valódi belső békére lelni.
Számtalan olyan „spirituális élményben” részesültem, amire sokan vágyakoznak. Idővel azonban megértettem, hogy ezek is csupán ideiglenes megjelenések, amik még mindig nem a VALÓDI LÉNYEGET tárják fel előttem.
Azt kívántam megtalálni, amin túl már semmire sem lelhetek, a végső igazságot kerestem. 
Saját belső utamat bejárva, a személy „izgalmas” történetén túl feltárult előttem a végtelen Csend birodalma. A belső utazásom itt véget ért, a keresés befejeződött.
Az egyetlen dolgom csupán az, hogy a szavakon, a tetteken vagy éppen a csenden keresztül rámutassak önmagunk valódi természetére, ami túl van a személy határain.

 

A részletes program megtekintése és a regisztráció itt lehetséges

 

Szeretettel várjuk a hívást érzőket, mindenkit, aki boldogabb életet szeretne, valamint szeretné feltárni és megélni valódi szeretetteljes Énjét, annak végtelen, szabad, és öröm természetét.
 
 

Author: hawaiilany

Leave a Reply